שירותים ייחודיים למאושפזות דתיות וחרדיות

  • קייטרינג בהכשר מיוחד (גלאט כשר)
  • כלים חד-פעמיים
  • כותנות ארוכות
  • כיורים לנטילת ידיים
  • איסור על הדלקת טלוויזיות בשבת בפינות הישיבה המרכזיות
  • שירות "מפעל חסד" המעניק לכל יולדת סל מצרכים לקבלת השבת