שחרור מהמחלקה

כשיגיע מועד שחרורך תתבשרי על כך מראש על ידי האחות ותיבדקי על ידי רופא, בנוסף תקבלי מכתב והדרכה להמשך מעקב וטיפול מהמחלקה , וכן מכתב והדרכה להמשך טיפול ומעקב בקהילה ממחלקת ילודים.