ביקור רופאים

ביקורי הרופאים נערכים בהשתתפות אחות ורופא מתמחה בילדים, כולל ביקורת של רופא בכיר מומחה ברפואת יילודים. הביקור נועד לבדוק אם חל שינוי במצב היילוד, וזה הזמן המתאים לשאול ולברר כל בעיה בהנוגעת לתינוקך.

אל תשכחי למסור לנו כל מידע רפואי הקשור אליך או לבני משפחתך, העשוי להשפיע על תינוקך.

שעות ביקור רופא: בוקר - 09:00-11:00, ערב - 18:00-17:00.

מנהל המחלקה מקבל הורים לשיחה או אם יש בקשה לחוות דעת נוספת, בין השעות 12:00-10:00, במשרדו. בדרך כלל אין צורך בתיאום מראש.