הוועדה להפסקת הריון

הוועדה להפסקת הריון פועלת על פי החוק לתקון דיני עונשין (הפסקת הריון) תשל"ז 1977 ובהסתמך על הנחיות משרד הבריאות.

סיבות שמאפשרות פנייה לוועדה לאישור הפסקת הריון: 

 • נשים למטה מגיל הנישואין (פחות מ-19 שנים) או מעל גיל 40.
 • הריון שנגרם מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא לא מנישואין.
 • הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
 • הריון שעלול לסכן את חיי האישה, או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

הרכב חברי הוועדה: 

 • יושב ראש הוועדה - רופא בכיר בעל תואר מומחה ביילוד וגינקולוגיה.
 • רופא בכיר בעל תואר מומחה ביילוד וגינקולוגיה.
 • עובדת סוציאלית שהתמנתה לצורך זה.

נוהל פניה לוועדה: 

הוועדה מתכנסת פעמיים בשבוע.

הכנה לוועדה כוללת בדיקת רופא, שיחה עם עובדת סוציאלית, ובמידת הצורך ייעוץ עם גורמים נוספים (מכון גנטי, דימות).

תיאום הפנייה לוועדה ייעשה באמצעות סמדר בלילתי מזכירת מחלקת נשים יולדות ואחראית הוועדה במשרד של מחלקת נשים ויולדות, טלפון: 04-6828959.
לא ניתן להגיע לוועדה ללא תיאום מראש, ויש להקפיד שלא להגיע לפני השעה האמורה.

החלטת הוועדה ניתנת על ידי מזכירת הוועדה לאחר סיום הדיון.

על הפונה להיות מצוידת במסמכים הבאים: 

 • תעודת זהות.
 • אגרה עבור ועדה.
 • בדיקת אולטרה-סאונד עדכנית.
 • המלצה מרופא, במקרה שמדובר בבקשה להפסקת הריון מסיבה רפואית.

חשוב שתדעי: 

 • חוק ההפלות מאפשר לקטינה לבצע את ההפלה ללא צורך באישור אפוטרופוס.
 • נערות עד גיל 19 (כלומר, כל עוד הינך בת 18) אינן צריכות לשלם עבור הוועדה וההפלה עצמה.
 • עם הגעתך לוועדה, הציגי תעודת זהות המעידה על גילך ולא תזדקקי לשלם עבור הוועדה או ההפלה.
 • המידע הקשור בוועדה הנו סודי ואינו מועבר להורייך או לכל גורם אחר.