צוות

סגן מנהל מחלקה ואחראי מחלקת נשים: ד"ר אלכס יארונובסקי
אחראית שירות אורוגיניקולוגי: ד"ר נעמה מרקוס
ד"ר סאמיה אבו ג'אבל
אחראית צוות סיעודי: גב' עדנה אלימלך
סגנית אחות אחראית: גב' גיטה סידיק