דלי-גוטפריד אורנה, ד"ר

מנהלת מרפאות חוץ ילדים
מנהלת המרכז לסוכרת נעורים ואנדוקרינולוגיה ילדים