סיוע סוציאלי במחלקה

העובד הסוציאלי במחלקת ילדים הוא חלק מהצוות הרב-מקצועי. תפקיד העובד הסוציאלי הוא לספק מענה נפשי לילד ולבני משפחתו במצבי משבר ודחק ולעזור בהכוונה בהתארגנות האישית והמשפחתית בתקופת האשפוז ולקראת השחרור ע"י תיאום במחלקה עם גורמי הטיפול הרלוונטיים בקהילה.

הפנייה לטיפול העובד הסוציאלי של המחלקה נעשית הן על ידי צוות המחלקה והן על ידי איתור יזום של העובד הסוציאלי, בכל מקרה שבו מתרשם הצוות מקשיים בתפקוד ההורי, חוסר התארגנות של המשפחה בעת האשפוז, וכאשר קיים חשד לילד בסיכון או במקרים של אובדנות. פנייה לעובד הסוציאלי נעשית גם ביוזמת המשפחה, אם קיים צורך.

השירות הסוציאלי פועל בכמה מישורים: איתור וזיהוי קטינים בסיכון (אלימות במשפחה, ניסיונות אובדניים, שימוש בסמים ואלכוהול), בדיקת חשדות לאלימות במשפחה (הזנחה, אלימות פיזית, מינית ורגשית), וייעוץ למיצוי זכויות סוציאליות והפניית החולה/המטופל לגורמים מטפלים בקהילה.

ההתערבות הסוציאלית מתמקדת בבירור והערכה פסיכו-סוציאלית לפרופיל המשפחתי ולתפקוד ההורי. בהתאם להערכה, המקרה מועבר לגורמים מטפלים בקהילה, כמתחייב על פי חוק (פקיד סעד לחוק ילד ונוער, שירותי הרווחה, משטרה, טיפות חלב) ונבנית תוכנית לשחרור הקטין.