אורולגית ילדים

המרפאה בניהולו של ד"ר רן כץ, מנהל מח' אורולוגיה פועלת ביום ג' בין השעות 12:00-9:00