פרס החינוך המחוזי לבית הספר לחינוך מיוחד "זיו" בצפת

31/12/2011