המרפאה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית

אחראי: מר יונתן פיאמנטה, עובד סוציאלי קליני

המרפאה לטיפול בילדים ובני נוער שחוו פגיעה מינית מושתת על שיתוף פעולה בין משרד הרווחה למחלקה הפסיכיאטרית לילד ולמתבגר. צוות המרפאה לטיפול בפגיעות המיניות מהווה חלק בלתי נפרד מצוות המחלקה הפסיכיאטרית לילד ולמתבגר ולפיכך הטיפול המוענק לילדים ולבני הנוער רב מערכתי ורב מקצועי, הכולל היבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים,  משפחתיים, קהילתיים וחברתיים. 
המרפאה עובדת בשיתוף עם מחלקות הרווחה המקומיות וקביעת התוכנית הטיפולית נערכת בוועדה האזורית לפגיעות מיניות. הטיפול מתמקד בטיפול פרטני בילד הנפגע מהתעללות מינית. לפי הצורך נערך גם אבחון פסיכיאטרי ולאחריו טיפול ומעקב פסיכיאטרי.
התוכנית מציעה התייחסות לסביבתו של הילד הנפגע, ובהתאם לצורך מתקיימות הדרכות הורים וטיפול משפחתי.
 
פנייה למרפאה בטל: 04-6828087 פקס: 04-6828070 או באמצעות מחלקת הרווחה במקום המגורים.

פנייה לאבחון/טיפול:

  • הפנייה למרכז נעשית באופן ישיר ע"י בני המשפחה.
  • יש למלא את טופס הפנייה והשאלונים להורים ולמורים, המצורפים כאן.
  • מומלץ לצרף מסמכים מסייעים, במקרה שיש, כגון: סיכומי בדיקות, אבחון, הערכות וטיפולים שנעשו בעבר. את המסמכים יש להעביר אלינו כשהם מלאים וחתומים על ידי שני ההורים, באמצעות הדואר.
  • חשוב לציין, כי לטיפול בקטין נדרשת הסכמה בחתימה של שני ההורים או אישור של עובד סוציאלי לחוק הנוער (פקיד סעד).