תמונות מהמחלקה

חדר לידה טבעית

חדר לידה טבעית

חדר לידה טבעית

חדר לידה טבעית

חדר לידה טבעית

חדר לידה טבעית

דלפק אחיות

חדר אוכל

יולדות במחלקה

יולדות במחלקה

יולדות במחלקה

יולדות במחלקה

יולדות במחלקה

טיפול מיוחד ביילוד

טיפול מיוחד ביילוד

טיפול מיוחד ביילוד

מחלקת יילודים

מחלקת יילודים

מחלקת יילודים

מחלקת יילודים

מחלקת יילודים