יחידת אשפוז להפרעות אכילה

יחידת האשפוז להפרעות אכילה מיועדת לאשפוז מלא של בני נוער הסובלים מהפרעות אכילה, אשר מצבם הגופני או מצבם הנפשי אינו מאפשר טיפול אמבולטורי.
הטיפול כולל תכנית הזנה וכולל מערך השגחה על הארוחות, לאורך כל היום, בהתאם לצרכי המטופל/ת, ע"י הצוות הסיעודי. לצדם של אלו מתקיימים: טיפול משפחתי, טיפול פרטני, טיפולים קבוצתיים, וטיפול תרופתי כאשר נדרש. המטופלים נמצאים תחת מעקב רפואי צמוד.  כאשר מצבו/ה של הנער/ה מאפשר זאת, מתבצעת העברה מסודרת להמשך טיפול במסגרת היחידה לטיפול יום או במסגרת המרפאה. 

מספרי טלפון:

תחנת אחות: 04-6828052
מזכירות: 04-6828183