סימני אזהרה לקיומה של הפרעת אכילה

  • התעמלות כפייתית
  • דיאטה כפייתית
  • שקילה חוזרת
  • החבאת מזון
  • הכחשת רעב
  • סירוב לאכול בחברת בני המשפחה או בציבור
  • ריצה לשירותים לאחר הארוחה