ספר טלפונים

מזכירות המחלקה – 04-6828712

פקס - 04-68286470

מחלקה - 04-6828900/01

תחנת אחיות - 04-6828903

זימון תורים מרפאות – 04-6828879/80

פקס - 04-6921595