מידע שימושי לעובד

עובד/ת יקר/ה,

ברכות על הצטרפותך למרכז הרפואי זיו.
מנהל המרכז הרפואי, ההנהלה וצוות העובדים מאחלים לך קליטה מהירה ועבודה פורייה ויעילה.

על מנת לסייע בהליך קליטתך ולדעת מהן זכויותיך וחובותיך, הכנו עבורך חוברת מידע לעובד חדש.
תמצית הנהלים שאוגדו בחוברת מבוססים על הוראות התקש"יר (תקנון שירות המדינה) המתפרסם ע"י נציבות שירות המדינה ומהסכמי העבודה השונים.
התקשי"יר מופיע באתר נציבות שירות המדינה בכתובת:www.civil-service.gov.ilובו ניתן למצוא בהרחבה נוסח מעודכן של הוראות, חוקים ותקנות, תנאי עבודה והוראות בקשר לסדרי עבודה ולסדרי מנהל.
המידע בחוברת המצורפת כפוף לשינויים בחוקים, בהוראות הנציבות, החשב הכללי והסכמי עבודה כפי שיפורסמו מעת לעת.
*החוברת מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
כמו כן, כחלק מתהליך טרום הקליטה, לנוחיותך, צירפנו את קבצי מצגות החובה שכל עובד חייב לבצע טרום קליטתו : אבטחת מידע , ניהול סיכונים וביטחון, ולבצע את הלומדות ( באתר https://www.worksafeil.co.il/ על פי ההוראות המצורפות מטה).
במעמד קליטתך תידרש להצהיר על הבנת האמור במצגות ולהציג אישור על ביצוע הלומדות.
מחלקת משאבי אנוש עומדת לרשותך לכל שאלה, פנייה או בקשה בטלפון: 04-6828824