זימון תורים


זימון תורים דיגיטלי אפשרי דרך לינק זה
https://govforms.gov.il/mw/forms/QueueReservation@ZIV.gov.il
טופס מקוון לזימון תורים

*
*
*
*
*
*
טען קובץ