/ 1/1/2018

האירוע מידע נוסף

קורס על בסיסי יועצות הנקה 2018
תאריך: 1/1/2018

תכנית הלימודים מקנה לאחיות מוסמכות
מיומנויות טיפול וייעוץ בתחום ההנקה.
תכנית הלימודים הינה בהיקף של 350 שעות,
עפ"י החלוקה הבאה:
150 שעות לימוד עיוניות
200 שעות התנסות קלינית.