ייפוי כוח רפואי – כל מה שצריך לדעת

ייפוי כוח רפואי הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם להסמיך מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הנוגעות לטיפול הרפואי שיקבל במקרה שלא יוכל לקבל החלטות אלו בעצמו. מדובר בכלי חשוב ומשמעותי הנועד לוודא כי רצונו העצמאי של האדם יכובד גם כאשר הוא אינו כשיר לקבל החלטות. במאמר זה נסקור את כל הפרטים החשובים שצריך לדעת בנושא של ייפוי כוח רפואי, נסביר על חשיבותו ונספק את כל המידע הרלוונטי.

מהי החשיבות של ייפוי כוח רפואי?

חשיבותו של ייפוי כוח רפואי מתחילה ביכולת להבטיח שהחלטות הנוגעות לבריאותו ולאיכות חייו של האדם יתקבלו על ידי אדם שהוא בוטח בו, מכיר את השקפת עולמו, את רצונותיו ואת העדפותיו. זאת בשונה ממצב שבו ההחלטות מתקבלות על ידי גורם אחר, שלא בהכרח מודע לכל אלו. עריכת ייפוי כוח רפואי מראש מקנה לאדם ביטחון ושקט נפשי מתוך ידיעה שגם אם יאבד את כשירותו, טובתו וכבודו יישמרו. מדובר בהליך פשוט יחסית, הכולל הכנה של מסמך משפטי שבו האדם ממנה את מיופה הכוח שלו ומפרט את העדפותיו. כדי שהמסמך ייכנס לתוקף יש צורך בחתימה של רופא או של עורך דין לענייני משפחה בצפון או בכל מקום אחר בארץ. לאחר החתימות המסמך מופקד במאגר המידע של משרד הבריאות.

סוגים שונים

קיימים כמה סוגים של ייפוי כוח רפואי, כאשר כל אחד מהם מותאם למצב רפואי שונה ולצרכים משתנים של אנשים. כדי לבחור בסוג הנכון כדאי להבין את ההבדלים ואת היתרונות של כל אחד מהם:

ייפוי כוח רפואי כללי

זהו הסוג הנפוץ והבסיסי ביותר של ייפוי כוח רפואי, שבמסגרתו האדם ממנה מיופה כוח שיהיה אחראי לקבל עבורו את ההחלטות הרפואיות במקרה שלא יוכל לעשות זאת בעצמו, באופן זמני או קבוע. ייפוי כוח רפואי כללי מאפשר למיופה הכוח לקבל מגוון החלטות הקשורות לטיפול הרפואי, כמו ביצוע בדיקות, ניתוחים ופרוצדורות שונות. עם זאת, הוא אינו כולל החלטות הקשורות לשלב סוף החיים.

ייפוי כוח רפואי לחולה הנוטה למות

ייפוי כוח מסוג זה נועד לאפשר לאדם לתת הנחיות מקדימות לגבי הטיפול הרפואי שיקבל במצבי סוף החיים, כאשר הוא סובל ממחלה שככל הנראה לא יצליח להתגבר עליו וימיו ספורים. במסגרת ייפוי הכוח ניתן להורות על הימנעות מהארכת חיים – ובעיקר על ביצוע החייאה או על חיבור למכונות הנשמה. כמו כן, ניתן לפרט את סוג הטיפול המקל שיינתן ואם המטופל מעוניין בשיכוך כאבים וסבל. ייפוי כוח זה ייכנס לתוקף רק כאשר הרופא יאבחן שהמטופל הוא חולה הנוטה למות.

ייפוי כוח רפואי מתמשך

ייפוי כוח רפואי מתמשך מאפשר לבצע תכנון ארוך טווח של ההחלטות הרפואיות למקרה של אובדן כשירות בעתיד. עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך מתרחשות בעיקר על ידי אנשים הסובלים ממצבים כרוניים או ממחלות ניווניות העלולות לפגוע בתפקודם הקוגניטיבי בהדרגה. בנוסף למינוי מיופה הכוח ולהגדרת סמכויותיו, ייפוי כוח מתמשך יכול לכלול גם הנחיות מפורטות לגבי סוג הטיפול הרפואי המועדף, העדפות אישיות ועוד. חשוב לדעת שהוא נכנס לתוקף רק לאחר שהאדם הוגדר כלא כשיר לקבל החלטות.

הנחיות רפואיות נוספות

בנוסף לייפויי הכוח הנ"ל, אפשר גם לערוך מסמך נפרד של הנחיות רפואיות מקדימות. מסמך זה יכול להשלים את ייפוי הכוח הרפואי ולפרט את העדפות המטופל באופן מדויק יותר. חשוב להדגיש שכל אחד מייפויי הכוח האלו מצריך עריכה נפרדת ומפורטת, תוך הקפדה על ההנחיות ועל הכללים המשפטיים הרלוונטיים לכל מקרה. מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום, שיוכל להנחות ולסייע בתהליך.

 

ייפוי כוח רפואי

 

כניסה לתוקף, שינוי וביטול ייפוי כוח רפואי

מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

ייפוי כוח רפואי נכנס לתוקף רק במצב שבו הממנה אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו, בשל מצבו הרפואי. קביעת חוסר הכשירות נעשית בידי רופא, אשר בוחן את יכולות השיפוט וההבנה של המטופל. כל עוד לא נקבע אחרת, ברירת המחדל היא שאדם נחשב כשיר לקבל החלטות רפואיות לגבי עצמו, ושרק לאחר הקביעה הרפואית יוכל מיופה הכוח להפעיל את סמכויותיו.

הליך שינוי או ביטול ייפוי הכוח

כל עוד הממנה עדיין בעל כשירות משפטית ורפואית, הוא רשאי בכל עת לשנות או לבטל את ייפוי הכוח הרפואי. זאת למשל במקרה של שינוי בהעדפות האישיות, רצון למנות מיופה כוח אחר ועוד. כדי לבצע שינוי בייפוי כוח קיים יש למלא טופס ייעודי ולחתום עליו בנוכחות שני עדים ואיש מקצוע (רופא או עורך דין), בדיוק כפי שנעשה בעת עריכת המסמך המקורי. את הטופס המעודכן יש להפקיד מחדש במאגר המידע של משרד הבריאות.

פקיעת תוקף ייפוי הכוח

ייפוי כוח רפואי מפקיע את תוקפו באופן אוטומטי במספר מצבים מוגדרים: פטירת הממנה או מיופה הכוח, הכרזה על מיופה הכוח כפסול דין או במקרה של ביטול ייפוי הכוח בידי הממנה כאשר הוא עדיין כשיר. בנוסף, בית המשפט רשאי לבטל את ייפוי הכוח אם הוכח לו שמיופה הכוח אינו ראוי למלא את תפקידו או אם קיים חשש שהוא פועל בניגוד לטובת הממנה. במקרה כזה, אם קיים ממלא מקום הוא יוכל להיכנס לתפקיד.

לסיכום

ייפוי כוח רפואי הוא מסמך חשוב שראוי לערוך במקרים מסוימים. הוא נועד להבטיח שהעצמאות של האדם על חייו ועל גופו תישמר, ושרצונותיו יכובדו גם כאשר לא יהיה כשיר לבטא אותם בעצמו. בעזרת יועץ משפטי או עורך דין, כל אדם יכול לערוך בקלות ייפוי כוח רפואי, שהוא ביטוח חשוב לעתיד.

המידע באתר הוא לא חוות דעת מקצועית או המלצה מקצועית מכל סוג שהוא, כדי לקבל את הטיפול או את הייעוץ המדויק יש לפנות למומחה בתחום בלבד.