קצבת שירותים מיוחדים: מדריך מקיף

קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה חשובה המסייעת לאנשים עם מוגבלויות קשות ולבני משפחותיהם להתמודד עם אתגרי היומיום. הקצבה, הניתנת מהמוסד לביטוח לאומי, מעניקה רשת ביטחון כלכלית ומאפשרת חיים בכבוד ובעצמאות. עם זאת, מיצוי מלוא הזכויות וההטבות הנלוות לקצבה עשוי להיות מורכב. מדריך זה נועד להנגיש את המידע החשוב, לסקור את הזכויות המגיעות ולספק עצות מעשיות, במטרה להקל על ההתמודדות היומיומית ולסייע בהשגת התמיכה המיטבית לזכאים ולבני משפחותיהם.

מידע כללי על קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה חודשית שמשלם הביטוח הלאומי לאנשים עם מוגבלויות קשות, הזקוקים לסיוע רב בפעילויות היומיום. מטרתה של הקצבה היא לסייע למוגבלים להתמודד עם העלויות הנוספות הכרוכות במוגבלותם ולאפשר להם לחיות בכבוד.

כדי להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, יש לעמוד במספר תנאים:

1. גיל 18 ומעלה.
2. תושב ישראל.
3. מוגבלות המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי בדרגה של 60% לפחות.
4. קיים צורך בסיוע תפקודי מתמשך או בהשגחה.
5. לא מאושפז במוסד סיעודי או בבית חולים.

חשוב לציין כי הזכאות לקצבה נקבעת באופן אינדיבידואלי, על בסיס מצבו הרפואי והתפקודי של המבקש. המוסד לביטוח לאומי מבצע הערכה מקיפה הכוללת בחינה של המסמכים הרפואיים, תפקוד יומיומי והצרכים הספציפיים של האדם.

זכויות והטבות לזכאי קצבת שירותים מיוחדים

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים זכאים, נוסף על הקצבה עצמה, למגוון הטבות וזכויות שנועדו להקל על ההתמודדות עם המוגבלות ולסייע בשילובם המיטבי בחברה. הנה סקירה של חלק מההטבות המרכזיות:

 • הנחה בתשלומי ארנונה – ההנחה נעה בין 40% ל-80%, בהתאם לרמת המוגבלות ולהכנסות משק הבית. את ההנחה יש לבקש במחלקת הרווחה ברשות המקומית.
 • הנחה בתשלומי חשמל ומים – הנחה של עד 50% בחשבון החשמל והמים לבעלי מוגבלויות קשות. יש לפנות לספקיות השירות עם אישור זכאות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • פטור מאגרת רישוי לרכב – פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב הרשום על שם הנכה. הפטור ניתן במשרד הרישוי.
 • מענק לתוספת שעות סיעוד – תוספת של שעות סיעוד למי שזכאי לקצבת שירותים מיוחדים ועונה על הקריטריונים. את הבקשה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי.
 • סיוע ברכישת אבזרים ועזרים רפואיים – השתתפות ברכישת אביזרים ועזרים רפואיים הנחוצים בשל המוגבלות. יש להגיש בקשה למשרד הבריאות.

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים זכאים גם להנחות והטבות נוספות בתחומים שונים כמו: תחבורה ציבורית, מוסדות תרבות ופנאי, החזרי מס, תעסוקה מותאמת ועוד. כמו כן, חשוב לזכור שהזכאות להטבות השונות מותנית בעמידה בקריטריונים ודורשת הגשת בקשות ואישורים רלוונטיים לגופים המתאימים.

 

קצבת שירותים מיוחדים

 

זכויות בני משפחה של מקבלי קצבת שירותים מיוחדים

לצד הזכויות וההטבות להן זכאים מקבלי קצבת שירותים מיוחדים, גם בני משפחתם הקרובים עשויים להיות זכאים לסיוע ותמיכה. הורים, בני זוג וילדים המטפלים באדם עם מוגבלות קשה נושאים לרוב בנטל כבד, הן פיזית והן נפשית, ומערכת הרווחה מכירה בכך. כך למשל, בני זוג של מקבלי קצבה עשויים להיות זכאים לקצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי, אם הם מוגדרים כתלויים באדם עם המוגבלות. הורים המטפלים בילד עם מוגבלות עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה, וכן לקבל ימי היעדרות מהעבודה לצורך סיוע וליווי. נוסף על כך, ילדים בגירים המתגוררים עם הורה מוגבל עשויים להיחשב כבן ממשיך ולהיות זכאים להקלות בתשלומי מיסים שונים. בעת השוואת פוליסות חיסכון מובילות חשוב להביא בחשבון את ההטבות וההקלות המיוחדות להן זכאים אנשים עם מוגבלויות, שכן אלו עשויות להשפיע על כדאיות החיסכון ועל הרווח הסופי.

חשוב להדגיש כי המערכת מכירה גם בצרכים הרגשיים של בני המשפחה ומציעה שירותי תמיכה כמו סדנאות, קבוצות תמיכה ואף סיוע פסיכולוגי פרטני במקרה הצורך. כל זאת מתוך הבנה שבריאותם הנפשית של המטפלים היא קריטית להמשך תפקודם ויכולתם לסייע לקרוב המשפחה המתמודד עם המוגבלות.

מוקדים ממשלתיים וארגוני סיוע לזכאים

זכאי קצבת שירותים מיוחדים ובני משפחותיהם יכולים לקבל מידע וסיוע במגוון גופים ממשלתיים וארגוני סיוע:

 • המוסד לביטוח לאומי – מפעיל מוקד טלפוני ואתר אינטרנט עם מידע על זכויות ושירותים. דרכו מוגשות תביעות לקצבאות ולהטבות השונות.
 • משרד הבריאות – מפעיל מוקדי מידע בנושאי בריאות, שיקום ורכישת עזרים רפואיים. דרכו ניתן להגיש בקשות לסיוע ברכישת ציוד ותרופות.
 • משרד הרווחה – עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות מספקים ייעוץ והכוונה למשפחות. כמו כן מפעיל המשרד תוכניות סיוע שונות ומסגרות טיפול ושיקום.
 • עמותות וארגוני סיוע – בישראל פועלים עשרות עמותות וארגונים המספקים סיוע למתמודדים עם מוגבלויות. הם מציעים מענה בתחומים שונים כמו: זכויות, דיור, תעסוקה, חינוך ופנאי. כמה מהם מתמחים במוגבלויות ספציפיות כמו אוטיזם, שיתוק מוחין, עיוורון ועוד.
 • מרכזי מידע ותמיכה למשפחות – המספקים ייעוץ, ליווי ותמיכה רגשית וקבוצתית למשפחות המתמודדות עם צרכים מיוחדים.

מומלץ לפנות אל הגופים השונים ולהיעזר בידע ובניסיון שצברו, כדי למצות את מלוא הזכויות ולהקל ככל הניתן על ההתמודדות היומיומית עם האתגרים הכרוכים בטיפול באדם עם מוגבלות משמעותית.

חקיקה, נהלים ופסקי דין הקשורים לקצבת שירותים מיוחדים

ההסדרים החוקיים והזכויות הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות ולמקבלי קצבת שירותים מיוחדים מעוגנים במספר חוקים ותקנות:

 • חוק הביטוח הלאומי – המגדיר את הזכאות לקצבאות נכות, ובהן קצבת שירותים מיוחדים. החוק קובע את הקריטריונים, אופן חישוב הקצבה והתנאים לקבלתה.
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מעגן עקרונות של שוויון, הגנה מפני אפליה ונגישות בתחומי החיים השונים עבור אנשים עם מוגבלויות.
 • פקודת מס הכנסה – מגדירה פטורים והקלות ממס עבור אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם. למשל, סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה קובע פטור מתשלום מס רווחי הון.
 • חוק הסעד – מסדיר את האחריות של המדינה לדאוג לרווחת אנשים עם מוגבלות שכלית, כולל מתן שירותים בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות.
 • תקנות הביטוח הלאומי – קובעות הוראות מפורטות לגבי הליכי הגשת תביעות, ערעורים, בדיקות תפקוד ועוד.

נוסף על אלה, קיימים חוקים נוספים הנוגעים לתחומים שונים כמו: חינוך מיוחד, תעסוקה, נגישות ועוד. לצד החקיקה, משפיעים על המצב המשפטי גם נהלים פנימיים של משרדי ממשלה ופסיקות של בתי הדין לעבודה ובג"צ בסוגיות הקשורות לזכויות של אנשים עם מוגבלות.

תהליך ההגשה וקבלת קצבת שירותים מיוחדים

תהליך הגשת הבקשה לקצבת שירותים מיוחדים כולל מספר שלבים:

 1. איסוף מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים התפקודיים.
 2. מילוי טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (בל/7820) והגשתו בסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי או באתר האינטרנט.
 3. בדיקת הבקשה על ידי פקיד תביעות והעברתה לוועדה רפואית.
 4. התייצבות בפני הוועדה הרפואית לצורך הערכת התפקוד והצרכים.
 5. קבלת ההחלטה בדבר הזכאות לקצבה ושיעורה.

חשוב להקפיד על מילוי מדויק של הטפסים ועל צירוף כל המסמכים הנדרשים כדי למנוע עיכובים מיותרים בתהליך. במידת הצורך, ניתן להיעזר בארגוני סיוע או בעורכי דין המתמחים בתחום לצורך ליווי התהליך. לאחר קבלת ההחלטה הראשונית של המוסד לביטוח לאומי, ניתן להגיש ערעור (תוך 90 יום) אם קיימת אי הסכמה עם ההחלטה. הערעור יידון בוועדה רפואית נוספת. כמו כן, יש אפשרות לפנות לבית הדין האזורי לעבודה (תוך 6 חודשים) במקרה של החלטה שלילית. לאחר אישור הבקשה, הקצבה משולמת מדי חודש ישירות לחשבון הבנק של הזכאי. יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי בכל שינוי במצב הרפואי או התפקודי שעשוי להשפיע על הזכאות לקצבה.

טיפים לקבלת הזכויות וההטבות הנלוות לקצבה

כדי למצות את הזכויות וההטבות הנלוות לקצבת שירותים מיוחדים, מומלץ:

 1. להתעדכן באופן שוטף בשינויי חקיקה ונהלים באמצעות אתרי האינטרנט הממשלתיים וארגוני הסיוע.
 2. ליזום קשר עם הגורמים המטפלים (עובדים סוציאליים, עמותות וכו') לקבלת מידע וסיוע.
 3. לשמור קבלות ואישורים על הוצאות רפואיות ונלוות, שכן ניתן לקבל עליהן החזרים מקופות החולים או מביטוחים פרטיים משלימים.
 4. להגיש בקשות להטבות (כמו הנחה בארנונה או בחשבון החשמל) בהקדם האפשרי כדי למנוע אובדן של הזכאות עקב התיישנות.
 5. לערער על החלטות שליליות תוך עמידה במועדים הקבועים בחוק.
 6. להיעזר בבני משפחה ומכרים בתהליכים הבירוקרטיים הכרוכים במימוש הזכויות.

לסיכום,

קצבת שירותים מיוחדים ומכלול הזכויות הנלוות לה היא רשת ביטחון חשובה לאנשים עם מוגבלויות בישראל. יחד עם זאת, מדובר במערכת מורכבת המחייבת מהציבור להתמצא בה ולהכיר אותה. הכרת המידע ויישום הטיפים שסקרנו יבטיחו קבלה מלאה של הזכויות המגיעות ולהקל על ההתמודדות היומיומית עם השלכותיה של המוגבלות. רק בריאות!