העציר הביטחוני שוחרר מן המרכז הרפואי זיו

21/3/2012