מצדיעים לרבקה זיו "ניתוח אורטופדי? רק בצפת"

15/6/2012