חודש המודעות לסרטן העור יצויין במרכז הרפואי זיו לאורך חודש יולי

1/7/2012