ניתוחים אורטופדים באמצעות מערכת לניווט תוך ניתוחי ממוחשב .

20/7/2012