המרכז הרפואי זיו - תקווה לפצועים מסוריה

18/9/2013