מרמב'ם למרכז הרפואי זיו - מנהלת חדשה למכון הממוגרפיה במרכז הרפואי זיו

2/9/2014