אושר תקציב של 74 מיליון ש"ח לפיתוח המכללה בצפת ולמיגון המרכז הרפואי "זיו"

24/9/2017