במרכז הרפואי זיו טופלו שני נפגעים מהכשות נחש

28/3/2018