קרן המחקרים

הנהלה
צוות
תיאור המחלקה
מידע שימושי
 

  הנהלה

 

ועד מנהל:

יו"ר: ד"ר אוסקר אמבון
ד"ר קלין שפירא
מר מאיר כהן חמוז
גב' מרים צוקר
מר שמואל צור
עו"ד אריה הרמלין

ועדת ביקורת:
יו"ר: גב' יעל כהן
ד"ר אנתוני לודר

ועדת מכרזים:
יו"ר: מר מאיר כהן חמוז
מרכזת ועדת מכרזים: גב' יעל קדוש

הנהלת הקרן:

משרד רואי חשבון
רו"ח: מר יצחק אדרי

משרד יועץ משפטי
עו"ד ברוך אברהמי

מבקרת פנים
עו"ד סיגלית אפוטה 

 

  צוות

 

מנהל: מר מאיר כהן חמוז
מנהלן: מר דרור שמיר
מנהלת חשבונות: גב' יעל קדוש
מזכירה: גב' חוה זיסמן-שמרת
פקידה: גב' עדי ביתן  

  

 תיאור המחלקה

 

עמותת קרן המחקרים, אשר הוקמה ליד כל מרכז רפואי ממשלתי, פועלת ליד המרכז הרפואי זיו בצפת.

הציטוטים הבאים הם מתקנון העמותה:

"המטרה הבסיסית והעיקרית של העמותה הינה לסייע, לפעול, לשתף פעולה כדי לקדם את פעילויות בית החולים בתיאום מלא עם הנהלתו ולקדם את בריאות תושבי מדינת ישראל..."

"ליזום, לקדם, לסייע, להשתתף ולבצע מחקרים רפואיים, מעבדתיים, הן שימושיים והן בסיסיים ומחקרי שדה בכל ענפי המדע הרפואי הידועים בישראל ובעולם, לפתח שירותים לצרכי מחקר וכן לפתח ולהציע שירותים רפואיים ופרויקטים רפואיים למען החולים ולמען בריאות הציבור".

"מתן שירותי ייעוץ וסיוע למרכז הרפואי ובכלל זה: בינוי, תחזוקת מבנים וציוד, חידוש ציוד ורכישת ציוד טכנולוגי מתקדם".

"קידום השירותים הרפואיים ואיכותם, שיפור רמת השירות ועשיית פעולות לרווחת החולים ולשיפור היחס לחולה במרכז הרפואי זיו".

"עשיית פעולות לקיצור תורים של ממתינים לניתוחים, לאבחונים ולטיפולים שונים במרכז הרפואי".

הקרן פועלת בכל התחומים הנזכרים בין כתלי המרכז הרפואי ובקהילה. עיקר הפעילות נעשית בשעות אחר הצהריים כתוספת לשירותים הניתנים בשעות הבוקר במרכז הרפואי.

במהותה נועדה הקרן לקצר תורים לבדיקות וטיפולים, למכון איזוטופים, למכון הלב, להדמייה, לסריקות ממוחשבות, לנוירולוגיה, לצנתורים וכו'.

שירותים אשר אינם ניתנים במרכז הרפואי ו/או אינם בסל הבריאות: מרפאת פה ולסת, מרפאת ספורט, רפואה משלימה, מרפאות מומחים - ניתנים גם בשעות הבוקר.

השירותים לקהילה הניתנים מחוץ למרכז הרפואי כוללים הקצאת רופאים למרפאות מומחים של קופות החולים, הרצאות והדרכות ועוד.

פעילות המחקרים של המרכז הרפואי, כולל מימון צוותי העבודה, מתבצעת באמצעות הקרן.

העמותה נועדה שלא למטרות רווח, לכן כל יתרות ההכנסה (בניכוי הוצאות תפעול) משמשות לצרכים המוגדרים על ידי המרכז הרפואי לרכישת ציוד רפואי ומשקי (העמותה בהגדרתה אינה בעלת רכוש), ופעולות לרווחת המטופלים.

פעילויות נוספות במסגרת קרן המחקרים:

  • בריתות למבוגרים
  • אורתופדיה
  • מרפאה כירורגית - פה ולסת, למטופלים בסיכון
  • הדרכות
  • קורסים והשתלמויות
  • מרפאת הארט ווקר - מכשירי תנועה לילדים מוגבלים
  • מרפאה להפרעות אכילה
  • רפואה משלימה
  • פיזיותרפיה  

 

 מידע שימושי

 

מיקום:

משרדי ההנהלה האדמיניסטרטיבית בבניין בי"ס לסיעוד

מספרי טלפון:

מנהל הקרן: 04-6828806, 04-6828672
מזכירת הקרן: 04-6828555, 04-6828639
פקידה: 04-6828640
פקס: 04-6828504

דואר אלקטרוני:

dror.s@ziv.health.gov.il

כתובת:

קרן מחקרים רפואיים, ליד המרכז הרפואי זיו, ת.ד. 1008, צפת, מ.13100