דרושים עובדי כוח עזר

10/3/2019

דרושים

למרכז רפואי זיו צפת     
עובדי כח עזר

מתח דרגות 12-14

סיוע לאחיות , נקיון יחידת המטופל , ביצוע פעולות משקיות .
טיפול סיעודי במטופלים סיעודיים ככלל רחצה והאכלה.
ניהול וארגון כלכלת המטופלים , ועוד משימות ע"פ דרישת הממונה .

תנאי סף:
השכלה עממית
ידיעת השפה העברית קריאה וכתיבה

מקום העבודה: המרכז הרפואי זיו צפת
חלקיות משרה : 100% .

 


יש לשלוח קורות חיים בציון שם המשרה עד לתאריך17.3.19  
לכתובת מייל : HumanResources@ziv.health.gov.il