קורס מחקר במקצועות הבריאות

ידע עדכני ומיומנויות בשיטות מחקר, עיבוד סטטיסטי וכתיבה מדעית מהווים תנאי בסיסי עבור
חוקרים המבקשים להתמודד עם תכנון מערך מחקר וביצוע מחקרים. הקורס מקנה ידע תאורתי ויישומי
בשיטות מחקר ועיבוד נתונים, כתיבה מדעית וכולל קורס GCP
תאריך:1/3/2017