אורגינקולוגיה

בדיקה ראשונה - יום א':13:00-09:00  
בדיקה חוזרת - יום ה' 11:00-09:00