אורולוגיה

מרפאה כללית ימים ג', ה' 12:00-09:00
מרפאה אבני כליות: יום ג' 12:00-09:00
מרפאה אורולוגית ילדים: יום ג' 12:00-9:00
מרפאה אורואונקולוגיה: יום ה' 12:00-9:00