הפרעות אכילה

יום ה' (אחת לחודש, תחילת החודש) 12:00-10:00